Skip to main content
Job ID
27656

Шлосер по РМС

Solvay се занимава изцяло с химия. Тук не говорим само за химичните реакции, а и за магията, която възниква, когато най-ярките умове работят заедно. Тук е истинската ни сила. Във вас. В бъдещите ви колеги и във всички ваши различия. И разбира се, във вашите идеи за подобряване на живота, като същевременно запазите красотата на нашата планета за бъдещите поколения.

Търсим:

 • Някой, който да се присъедини към завода на Solvay в България- Солвей Соди АД като ШЛОСЕР ПО РМС

Разчитаме на Вас да/за:

 • Спазвате изискванията на всички нормативни документи, свързани с безопасността на труда при извършване на ремонтни работи
 • Поддържате, както и да извършвате основен и текущ ремонт, преустройство и монтаж на
  • тръбопроводи и арматура
  • въртящо се оборудване- транспортни съоръжения, вентилатори, мелници, помпи и друго подобно оборудване
  • повдигателни съоръжения
  • метални конструкции
 • Подготвяте детайли за заваряване
 • Дефектовка на машини, възли и детайли и подмяната на определени части от тях
 • Извършвате подмяна на агрегати или части от тях
 • Разкрояване на листови и профилни конструкции

Можете да разчитате на нас за:

 • Въвеждащо обучение
 • Професионално развитие в международна компания
 • Отлични условия на труд

Вие притежавате:

 • Средно техническо образование (шлосер или монтьор)
 • Умения за разчитане на монтажни и работни чертежи
 • Умения за работа с различни видове инструменти, машини и съоръжения
 • Познания за устройството на тръбопроводи и арматура –заваръчни съединения, елементи на опоро-подвесна система, типове арматура
 • Познания за устройството на стандартни машини и възли: транспортни съоръжения- лентови/верижни конвейери, шнекове, вентилатори, общо ротационно оборудване, помпи; редуктори, съединители, лагерни възли
 • Умения за работа с измервателни инструменти – шублер, микрометър, луфтомер;
 • Умения да извършвате под надзор на супервайзор типови ремонтни операции, като:
  • ремонт на редуктор/помпа, монтаж на съединител, монтаж на лагер, сглобяване на лагерен възел
  • ремонт по тръбопроводи и арматура, разглобяване/ремонт/сглобяване на арматура; подготовка на краища за заваряване
 • Опит като шлосер/монтьор в сферата на производството- счита се за предимство
 • Допълнителни професионални квалификации- счита се за предимство
 • Отговорно отношение към работата
 • Добри комуникативни умения
 • Умения за работа в екип
 • Инициативност
 • Съобразителност

Вие ще получите:

 • Добро заплащане и пакет от социални придобивки
 • 16 седмици отпуск по бащинство (включва законоустановения)
 • Онлайн платформа за обучения на всички служители
 • Безплатни онлайн езикови курсове (налични 24 езика)
 • Безплатни сесии за благосъстояние (физическо и психологическо)

Допълнителна информация:

 • Базирано в Девня
 • Допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване
 • Застраховка „Живот“
 • Осигурен транспорт от/до Варна
 • Осигурен обяд

Be part of our story