Aandeelhouderspublicaties

De aandeelhouders corner nodigt huidige en potentiële aandeelhouders van Solvay uit praktische informatie te ontdekken over de aantrekkelijkheid van de Groep als duurzame investering en een stapsgewijze gids om hoe aandeelhouder te worden en hoe aandelen te beheren.

Elk jaar publiceren we een geïntegreerd jaarverslag dat wordt ingediend bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Dit document is gebaseerd op de normen van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Het presenteert op synthetische wijze de strategie van de Groep voor het creëren van (financiële en niet-financiële) waarde op korte, middellange en lange termijn voor de onderneming en haar stakeholders. Het omvat ook alle juridische, zakelijke en boekhoudkundige informatie over de onderneming, met name volledige gecontroleerde jaarrekeningen.

Financiële kennisgevingen worden driemaandelijks gepubliceerd en wij maken de Algemene Aandeelhoudersvergadering bekend in de pers.

Om deze reeks publicaties te voltooien, publiceren we ook een aandeelhoudersbrief met het laatste nieuws en een driemaandelijkse infografiek met de belangrijkste feiten en cijfers over de prestaties van Solvay.

De aandeelhoudersgids wordt eenmaal per jaar gepubliceerd en vult de reeks specifieke publicaties aan.