Informatie over de obligaties

Kredietrating

Aan Solvay zijn de volgende kredietratings toegekend:

Lange termijnKorte termijnVooruitzichten
Standard & Poor’s (8 mei 2017)BBBA2stabiel
Moody's (3 augustus 2017)Baa2P2stabiel

Programma's voor schulduitgiften

Het maximale plafond van de twee programma's is gedekt door een back-up kredietlijn voor in totaal ~EUR 3 miljard waarvan  bilateraal (~EUR 1 miljard) en multilateraal (~EUR 2 miljard).

Leningen en obligatieleningen

IssuerNominalCouponMaturity lengthInitial MaturityDocumentation
EMTN EUR noteSolvay SA (Belgium)€382 million4.63%15 years2018

Press release

Prospectus
€300 mil (2003) EN
€200 mil (2008) EN

Senior USD noteSolvay Finance (America), LLC (US)$800 million3.40%5 years2020Prospectus EN
Senior EUR noteSolvay SA (Belgium)€750 million1.63%7 years2022Prospectus EN
Senior USD noteCytec Industries Inc. (US)$196 million3.50%9 years2023Press release
Senior USD noteCytec Industries Inc. (US)$163 million3.95%11 years2025Press release
Senior USD noteSolvay Finance (America), LLC (US)$800 million4.45%10 years2025Prospectus EN
Senior EUR note
Solvay SA (Belgium)€500 million
2.75%12 years2027

Prospectus EN

Hybrid Bond (equity IFRS)
Solvay Finance SA (France)€700 million
4.20%
5.5 years* 
2019*Prospectus EN
Hybrid Bond (equity IFRS)
Solvay Finance SA (France)€500 million
5.12%5.5 years*2021*Prospectus EN
Hybrid Bond (equity IFRS)
Solvay Finance SA (France)€500 million
5.43%
10 years* 
2023*Prospectus EN
Hybrid Bond (equity IFRS)Solvay Finance SA (France)€500 million
5.87%8.5 years* 
2024*Prospectus EN

* Maturity to first call 

Obligaties en EMTN's zijn genoteerd aan de beurs van Luxemburg, behalve de obligaties met ** (uitgegeven door Cytec Industries Inc).

Vervallen en teruggekochte leningen en obligaties (inclusief door "call"opties) in de afgelopen vijf jaar

IssuerNominalCouponActual RedemptionMaturityDocumentation
Floating Rate Note EUR Solvay SA (Belgium)€1000 million3-month EURIBOR+82 bps2017

Prospectus EN

Senior USDCytec Industries Inc. (US)$82.2 million8.95%
2017Prospectus
Deeply subordinated EUR note
Solvay Finance SA (France)€500 million
6.38%
2016
2014Prospectus EN
European Investment Bank EUR loan
Solvay SA (Belgium)€300 million
3.90%
2016Prospectus EN
Retail EUR note
Solvay SA (Belgium)€500 million 
5.01%

2015Prospectus EN
EMTN EUR noteSolvay SA (Belgium)€500 million
4.99%
2014Prospectus EN
Senior USD noteRhodia SA (France)$400 million6.88%20142020Prospectus
Senior EUR noteRhodia SA (France)€500 million7.00%20142018Prospectus

Beschikbare liquiditeit

 • Bilaterale kredietlijnen bij diverse bankinstellingen voor een totaal van ~EUR 1 miljiard; 
 • 2 miljard EUR gegarandeerde multilaterale kredietfaciliteit
  • Hoofdlener: Solvay nv
  • Vervaldatum: 2022, met uitbreidingsopties tot 2024
  • Doel: Algemene doeleinden
  • Financiale convenanten: Geen
  • MAC-clausule Geen

Financieel risico

Het financieel risico is de blootstelling aan risico's in verband met liquiditeit, het valutarisico, interestvoet, solvabiliteit van een tegenpartij (kredietrisico), onvermogen om de pensioenverplichtingen te financieren en fiscale risico’s, voornamelijk risico met betrekking tot belasting compliance en transfer-pricing, zoals omschreven in het jaarverslag.