Informatie over de obligaties

Kredietrating

Aan Solvay zijn de volgende kredietratings toegekend:

Lange termijnKorte termijnVooruitzichten
Standard & Poor’s (8 mei 2017)BBBA2stabiel
Moody's (3 augustus 2017)Baa2P2stabiel

Programma's voor schulduitgiften

Het maximale plafond van de twee programma's is gedekt door een back-up kredietlijn voor in totaal ~EUR 2,4 miljard waarvan  bilateraal (300 miljoen EUR) en multilateraal (2,05 miljard EUR) - zie onderstaande details.

Leningen en obligatieleningen

NominaalCouponEerste vervaldatumVervaldatumDocumentatie
Senior USD**$ 82,2 mln8,95%3 jaar2017
Floating Rate Note EUR€ 1000 mln 3-maand EURIBOR + 82 basispunten2 jaar2017EN  
EMTN€ 500 mln4,625%15 jaar2018

€ 300 mln (2003) EN

€ 200 mln (2008) EN

Senior USD$ 800 mln3,40%5 jaar2020EN 
Senior EUR€ 750 mln1,625%7 jaar2022EN 
Senior USD**$ 400 mln3,5%9 jaar2023
Senior USD**$ 250 mln3,95%11 jaar2025
Senior USD$ 800 mln4,45%10 jaar2025EN 
Senior EUR
€ 500 mln
2,75%12 jaar2027

EN

Hybride obligatie
€ 700 mln
4,199%5,5 jaar*2019*EN
Hybride obligatie€ 500 mln5,118%5,5 jaar*2021*EN 
Hybride obligatie€ 500 mln5,425%10 jaar*2023*EN
Hybride obligatie€ 500 mln5,869%8,5 jaar*2024*EN  

* Looptijd tot "1st call"-optie

Obligaties en EMTN's zijn genoteerd aan de beurs van Luxemburg, behalve de obligaties met ** (uitgegeven door Cytec Industries Inc).

Beschikbare liquiditeit

 • Bilaterale kredietlijnen bij diverse bankinstellingen voor een totaal van EUR 350 miljoen; 
 • Multilaterale kredietfaciliteiten: 2,05 miljard EUR
 • 1,5 miljard EUR gegarandeerde kredietfaciliteit
  • Hoofdlener: Solvay nv
  • Vervaldatum: 2021
  • Doel: Algemene doeleinden
  • Financiale convenanten: Geen
  • MAC-clausule Geen
 • 550 miljoen EUR gegarandeerde kredietfaciliteit
  • Hoofdlener: Solvay nv
  • Vervaldatum: 2018
  • Doel: Algemene doeleinde
  • Financiale convenanten: Geen
  • MAC-clausule Geen

Financieel risico

Het financieel risico is de blootstelling aan risico's in verband met liquiditeit, het valutarisico, interestvoet, solvabiliteit van een tegenpartij (kredietrisico), onvermogen om de pensioenverplichtingen te financieren en fiscale risico’s, voornamelijk risico met betrekking tot belasting compliance en transfer-pricing, zoals omschreven in het jaarverslag.