Management

Click to enlarge
De operationele verantwoordelijkheid van de bedrijfsactiviteiten van de Groep is toevertrouwd aan het Uitvoerend Comité, dat door de Raad van Bestuur gecontroleerd wordt.

Het Uitvoerend Comité is samengesteld uit vijf leden. Ieder lid is belast met de supervisie van een aantal GBUs, functies of regio's.

De Voorzitter van het Uitvoerend Comité en de Chief Financial Officer hebben ook een rol van supervisor, bovenop hun specifieke verantwoordelijkheden.