Solvay hield 2020 Virtuele Algemene Vergaderingen

In overeenstemming met de statuten van de Groep hebben wij het genoegen u mede te delen dat de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsvond op dinsdag 12 mei 2020 om 10.30 uur in Brussel.

Overeenkomstig Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 betreffende diverse bepalingen van het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de pandemie van Covid-19 werden de aandeelhoudersvergaderingen van Solvay echter als een virtueel evenement gehouden, zonder de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, en werden ze live uitgezonden in de vorm van een webcast.

Aandeelhoudersvergaderingen video's en presentaties

Leven onze bestaansreden tijdens COVID-19

2019 was het begin van een nieuw hoofdstuk in het verhaal van onze Groep. Ilham Kadri, onze nieuwe CEO, schrijft de eerste pagina’s en biedt daarmee een frisse kijk bij de uitgebreide evaluatie van onze strategie, cultuur, structuur en duurzaamheidsprogramma. Al deze acties die in 2019 zijn ondernomen, hebben Solvay versterkt om deze pandemie en deze crisisperiode te boven te komen.

Geïnspireerd door onze teams heeft Ilham Kadri met hen samengewerkt om de bestaansreden van Solvay te onthullen – het waarom dat ons allemaal verenigt en ons een gemeenschappelijke richting geeft: Solvay bestaat om mensen, ideeën en elementen te verbinden om de vooruitgang opnieuw uit te vinden, door de kracht van wetenschap.

En onze huidige realiteit roept ons op om precies dit te doen, vooral nu. Solvay levert een essentiële bijdrage en levert meer cruciale producten dan ooit om de gezondheid en het welzijn van mensen, werknemers en patiënten in ziekenhuizen, apotheken, kantoren en fabrieken te beschermen.

Lees het volledige verhaal in ons geïntegreerd jaarverslag Onze acties tegen Covid-19

 

Hoogtepunten

2020 AGM results twitter

 

  • Solvay-aandeelhouders keurden de AVA-resoluties van 2020 goed, met name de betaling van een brutodividend van € 3,75 per aandeel voor het jaar 2019
  • Aude Thibaut de Maisières treedt toe tot de Raad van Bestuur ter vervanging van Jean-Marie Solvay
  • De statuten van de Vennootschap worden bijgewerkt, rekening houdend met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Dividend tijdschema

Download de presentatie van Ilham Kadri, CEO en voorzitter van Solvay's Executive Committee

AGM-documenten

Informatiebericht en AGM-documentatie zijn aangevuld op 27 april 2020, toen de Vennootschap de organisatorische regelingen van onze jaarlijkse vergaderingen bijwerkte in overeenstemming met Koninklijk Besluit nr 4 van 9 april 2020 op verschillende bepalingen van het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.

Contact met ons opnemen

Solvay General Shareholders’ Meeting

310 rue de Ransbeek
1120 Bruxelles
Belgium
AGM

Fax: +32-(0)2.264.37.67