Financiële kerncijfers

Na de aankondigingen in december 2016 van de verkoop van de Acetow en Vinythai- activiteiten en in september 2017 van de plannen om de Polyamide activiteiten af te stoten, werden deze geherclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en als activa aangehouden voor de verkoop. Voor vergelijkende doeleinden zijn de resultatenrekening over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 herberekend. De Vinythai transactie was eind februari 2017 voltooid en de Acetow transactie eind mei 2017.

Behalve IFRS rekeningen stelt Solvay ook onderliggende prestatie-indicatoren van de winst- en verliesrekening voor om een meer samenhangende en vergelijkbare indicatie te geven van de financiële prestaties van de Groep. De onderliggende prestatie-indicatoren passen de IFRS cijfers voor de niet contante Purchase Price Allocation (PPA) boekhoudkundige effecten met betrekking tot verwervingen aan, alsook voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, geklasseerd als eigen vermogen onder IFRS, maar behandeld als schuld in de onderliggende verklaringen, en voor andere elementen die de analyses van de onderliggende prestaties van de Groep verstoren.