Liquiditeitscontracten

Dekkingsregelingen

In het kader van de overname van Rhodia door Solvay in september 2011 konden beperkte aandelen van Rhodia in handen van personeelsleden van Rhodia niet worden ingebracht in de transactie. Daarom heeft Solvay met betrekking tot deze aandelen een liquiditeitscontract afgesloten dat Solvay in staat stelt om deze beperkte aandelen geleidelijk in te kopen zodra zij beschikbaar worden.
Voor dit doeleinde voorziet het genoemde liquiditeitscontract in de uiteindelijke verkoop van deze aandelen van Rhodia aan Solvay binnen een vooraf bepaalde korte termijn onmiddellijk na de datum waarop deze aandelen onbeperkt worden.
In overeenstemming met de marktpraktijk en in volledige naleving van de voorschriften voor deugdelijk bestuur, kunnen de begunstigden van deze beperkte aandelen, met inbegrip van senior managers van de Groep, deelnemen aan dekkingsregelingen om de eventuele negatieve gevolgen van deze verplichte verkoop van activa gedurende een bepaalde, beperkte termijn te reduceren.

Methode voor prijsaanpassing

Hieronder volgt de informatie die vereist is ingevolge de artikelen 1.3.2, 1.3.3 en 1.3.4 van het liquiditeitscontract dat is afgesloten tussen Solvay en bepaalde personeelsleden van de voormalige Rhodia-groep aan wie prestatiegebonden aandelen of aandelenopties waren toegekend voorafgaand aan het openbare overnamebod van Solvay op de aandelen van Rhodia.
  • Prijsaanpassing op basis van TSR (Total Shareholders Return) voor prestatiegebonden aandelen met wachttermijn
    (art. 1.3.3 van het liquiditeitscontract)
Overeenkomstig de voorwaarden van het liquiditeitscontract wordt de prijs die Solvay dient te betalen voor de inkoop van Rhodia-aandelen aangepast op basis van de uitkering van dividenden van Solvay en/of Rhodia.
Hieronder volgen de betreffende gebeurtenissen en de overeenkomstige TSR-aanpassingen:

GebeurtenisDatum van de gebeurtenisIn aanmerking komende aandelen*TSR-aanpassing (in €)
Uitkering van het netto interimdividend van Solvay voor 2014 (€ 1 per aandeel)22 januari 2015Verworven prestatiegebonden aandelen, onderhevig aan een wachttermijn op de datum van de gebeurtenis. In de meeste gevallen, aandelen op basis van:

Plan 2011 2+2 A&B

+ 0,35
Uitkering van het resterende netto dividend van Solvay voor 2013 (€ 1,40 per aandeel)20 mei 2014Verworven prestatiegebonden aandelen, onderhevig aan een wachttermijn op de datum van de gebeurtenis. In de meeste gevallen, aandelen op basis van:

Plan 2011 2+2 A&B

+ 0,49
Uitkering van het netto interimdividend van Solvay voor 2013 (€ 1 per aandeel)22 januari 2014Verworven prestatiegebonden aandelen, onderhevig aan een wachttermijn op de datum van de gebeurtenis. In de meeste gevallen, aandelen op basis van:

Plan 2010 2+2 A&B

Plan 2011 2+2 A&B

+ 0,35
Uitkering van het resterende netto dividend van Solvay voor 2012 (€ 1,50 per aandeel)21 mei 2013Verworven prestatiegebonden aandelen, onderhevig aan een wachttermijn op de datum van de gebeurtenis. In de meeste gevallen, aandelen op basis van:

Plan 2009 2+2 A&B

Plan 2010 2+2 A&B

Plan 2011 2+2 A&B

+ 0,52
Uitkering van het netto interimdividend van Solvay voor 2012 (€ 0,90 per aandeel)17 januari 2013

Verworven prestatiegebonden aandelen, onderhevig aan een wachttermijn op de datum van de gebeurtenis. In de meeste gevallen, aandelen op basis van:

Plan 2009 2+2 A&B

Plan 2010 2+2 A&B

+ 0,31
Uitkering van het resterende netto dividend van Solvay voor 2011 (€ 1,40 per aandeel)15 mei 2012

Verworven prestatiegebonden aandelen, onderhevig aan een wachttermijn op de datum van de gebeurtenis. In de meeste gevallen, aandelen op basis van:

Plan 2009 2+2 A&B

+ 0,49
Uitkering van het netto interimdividend van Solvay voor 2011 (€ 0,90 per aandeel)19 januari 2012

Verworven prestatiegebonden aandelen, onderhevig aan een wachttermijn op de datum van de gebeurtenis. In de meeste gevallen, aandelen op basis van: Plan 2008 2+2 B

Plan 2009 2+2 A&B

+ 0,31

* Op grond van het liquiditeitscontract komen in bepaalde, zeer specifieke omstandigheden die van geval tot geval worden beoordeeld, aandelen op basis van de hierboven genoemde plannen wellicht niet in aanmerking voor de TSR-aanpassing en komen aandelen op basis van andere, hierboven niet genoemde plannen wellicht niet in aanmerking voor de TSR-aanpassing.