Jaarrekening

De jaarrekening van Solvay nv is hieronder in verkort formaat te downloaden (EN - FR NL). Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen zijn de jaarrekening van Solvay nv, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Deze documenten zijn kosteloos te raadplegen via het internet of kunnen worden aangevraagd bij:
Solvay nv
Ransbeekstraat 310
B - 1120 Brussel