De Belgische toezichthouder op de financiële markten

In België is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("Financial Services and Markets Authority" of FSMA) wettelijk aangewezen als toezichthouder op de financiële sector en de financiële dienstverlening.
Meer informatie over de rol van de FSMA, (naast relevante wet- en regelgeving, informatie over Corporate Governance, mededelingen, waarschuwingen, enz.) is te vinden op de website van de FSMA.
Click to enlarge

Op deze pagina van onze website vindt u ook relevante informatie ingevolge artikel 16 (§1 en §2) van het Koninklijk Besluit van 31 maart 2003. Momenteel niet van toepassing.

Gereglementeerde informatie moet worden gemeld aan de FSMA via het volgende e-mailadres: info.fin@fsma.be