Dividend

Het dividendbeleid van de Raad van Bestuur is erop gericht om, waar mogelijk, een dividendverhoging voor te stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en het dividend voor zover mogelijk nooit te verlagen.

In de afgelopen 30 jaar is het dividend geleidelijk en regelmatig verhoogd en nog nooit verlaagd. Het jaarlijkse dividend wordt uitgekeerd in twee tranches: als een interimdividend en een slotdividend. Het interimdividend bedraagt meestal (afgerond) 40% van het uiteindelijke totale dividend dat over het voorgaande jaar is uitgekeerd. Het interimdividend wordt samen met de resultaten voor het 3ekwartaal bekendgemaakt en uitgekeerd in januari. Het voorgestelde slotdividend wordt bekendgemaakt in februari, samen met de Groep-resultaten voor het volledige boekjaar, en uitgekeerd in mei na goedkeuring bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

2017-dividend

Betaalagent

  • KBC Bank nv, Havenlaan 2 - 1080 Brussel (België)
  • CBC Banque SA, Grand-Place 5 - 1000 Brussel (België)

Dividend

Dividenduitkering over het boekjaar 2017

Het voorstel voor een betaling van een totaal brutodividend van € 3,60 per aandeel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de aandeelhouders van 8 mei 2018. Gelet op het interimdividend van € 1,38 bruto per aandeel, dat reeds op 18 januari 2018 betaald werd, zal het saldo van het dividend voor 2017, dat gelijk is aan € 2,22 bruto per aandeel betaald worden volgens dit schema:

Finaal dividend 
Betaalbaarstellingwoensdag 23 mei 2018
Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid* (gedematerialiseerde aandelen)dinsdag 22 mei 2018
Ex-dividend notering vanafmaandag 21 mei 2018

Uiterste datum voor melding van relevante transacties in verband met geregistreerde aandelen

maandag 14 mei 2018

* Uiterste datum voor registratie van gedematerialiseerde aandelen bij Euroclear 

Na goedkeuring door de Raad van Bestuur op 7 November 2017, zal Solvay nv een interim dividend van € 1.38 bruto per aandeel uitkeren aan haar aandeelhouders, in overeenstemming met het onderstaand tijdschema.

Interimdividend 
Betaalbaarstellingdonderdag 18 januari 2018
Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid* (gedematerialiseerde aandelen)woensdag 17 januari 2018
Ex-dividend notering vanafdinsdag 16 januari 2018

Uiterste datum voor melding van relevante transacties in verband met geregistreerde aandelen

dinsdag 9 januari 2018

* Uiterste datum voor registratie van gedematerialiseerde aandelen bij Euroclear 

Dividenduitkering over het boekjaar 2016

De algemene vergadering van de aandeelhouders, van 9 mei 2017 heeft de betaling goedgekeurd van een totaal brutodividend van € 3,45 per aandeel voor het fiscaal jaar 2016, een groei van 4,5% ten opzichte van 2015*. Na de voorschotbetaling op 18 januari 2017 van € 1,32 bruto per aandeel, bedraagt het resterende brutodividend € 2,13 per aandeel, te betaald vanaf 16 mei 2017. 

Finaal dividend 
Betaalbaarstellingdinsdag 16 mei 2017
Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid* (gedematerialiseerde aandelen)maandag 15 mei 2017
Ex-dividend notering vanafvrijdag 12 mei 2017

Uiterste datum voor melding van relevante transacties in verband met geregistreerde aandelen

maandag 8 mei 2017

* Uiterste datum voor registratie van gedematerialiseerde aandelen bij Euroclear 


Na goedkeuring door de Raad van Bestuur op 7 November 2016, heeft Solvay nv een interim dividend van € 1.32 bruto per aandeel (€ 0.924 netto per aandeel) uigekeerd aan haar aandeelhouders, in overeenstemming met het onderstaand tijdschema.

Interimdividend 
Betaalbaarstellingwoensdag 18 januari 2017
Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid* (gedematerialiseerde aandelen)dinsdag 17 januari 2017
Ex-dividend notering vanafmaandag 16 januari 2017

Uiterste datum voor melding van relevante transacties in verband met geregistreerde aandelen

maandag 9 januari 2017

* Uiterste datum voor registratie van gedematerialiseerde aandelen bij Euroclear 

Dividenduitkering over het boekjaar 2015

De algemene vergadering van de aandeelhouders, van 10 mei 2016 heeft de betaling goedgekeurd van een totaal brutodividend van € 3,30 per aandeel voor het fiscaal jaar 2015, een groei van 3.3% ten opzichte van 2014*. Na de voorschotbetaling op 21 januari 2016 van € 1,36 bruto per aandeel, bedraagt het resterende brutodividend € 1,94 per aandeel, betaald volgens dit schema:

Interimdividend 
Betaalbaarstellingdinsdag 17 mei 2016
Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid* (gedematerialiseerde aandelen)maandag 16 mei 2016
Ex-dividend notering vanafvrijdag 13 mei 2016

Uiterste datum voor melding van relevante transacties in verband met geregistreerde aandelen

maandag 9 mei 2016

*  Historisch dividend in 2014 was € 3.40 bruto per aandeel of € 3,20, na aanpassing met een factor van 0,9398 na Solvay’s kapitaalverhoging  die werd afgerond op 21 december 2015. 

** Uiterste datum voor registratie van gedematerialiseerde aandelen bij Euroclear


Na goedkeuring door de Raad van Bestuur op 28 oktober 2015 zal Solvay nv een interimdividend uitkeren aan haar aandeelhouders van € 1,36 bruto per aandeel in overeenstemming met het volgende tijdschema:

Interimdividend 
Betaalbaarstellingdonderdag 21 januari 2016
Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid* (gedematerialiseerde aandelen)woensdag 20 januari 2016
Ex-dividend notering vanafdinsdag 19 januari 2016

Uiterste datum voor melding van relevante transacties in verband met geregistreerde aandelen

dinsdag 12 januari 2016

* Uiterste datum voor registratie van gedematerialiseerde aandelen bij Euroclear 

Dividenduitkering over het boekjaar 2014

De algemene vergadering van de aandeelhouders, van 12 mei 2015 heeft de betaling goedgekeurd van een totaal brutodividend van € 3,40 per aandeel (€ 2,55 netto per aandeel). Gelet op het interimdividend van € 1,3* bruto per aandeel (€ 1,00 netto per aandeel; coupon nr. 95), dat reeds op 22 januari 2015 betaald werd, werd het saldo van het dividend voor 2014, dat gelijk is aan € 2,06* bruto per aandeel (€ 1,55 netto per aandeel; coupon nr. 96), betaald volgens dit schema:

Interimdividend 
Betaalbaarstellingdinsdag 19 mei 2015
Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid*(gedematerialiseerde aandelen)maandag 18 mei 2015
Ex-dividend notering vanafvrijdag 15 mei 2015

Uiterste datum voor melding van relevante transacties in verband met geregistreerde aandelen

maandag 11 mei 2015

* Één komma drie, met herhaling van de decimaal; Twee komma nul zes met herhaling van de decimaal. Dividenduitkeringen worden afgerond op het dichtsbijzijnde honderdste.

** Uiterste datum voor registratie van gedematerialiseerde aandelen bij Euroclear


Na goedkeuring door de Raad van Bestuur op 12 november 2014 heeft Solvay nv een interimdividend uitgekeerd aan haar aandeelhouders van € 1,3* bruto per aandeel (leidend tot € 1,00 netto per aandeel na de bevrijdende roerende voorheffing) in overeenstemming met het volgende tijdschema:

Interimdividend 
Betaalbaarstellingdonderdag 22 januari 2015
Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid** (gedematerialiseerde aandelen)woensdag 21 januari 2015
Ex-dividend notering vanafdinsdag 20 januari 2015

Uiterste datum voor melding van relevante transacties in verband met geregistreerde aandelen

dinsdag 13 januari 2015
* Één komma drie, met herhaling van de decimaal. Dividenduitkeringen worden afgerond op het dichtsbijzijnde honderdste.

** Uiterste datum voor registratie van gedematerialiseerde aandelen bij Euroclear 

Dividenduitkering over het boekjaar 2013

De algemene vergadering van de aandeelhouders, van 13 mei 2014, heeft de betaling goedgekeurd van een totaal brutodividend van € 3,20 per aandeel (€ 2,40 netto per aandeel). Gelet op het interimdividend van € 1,3333 bruto per aandeel (€ 1,00 netto per aandeel; coupon nr. 93), dat reeds op 23 januari 2014 betaald werd, werd het saldo van het dividend voor 2013, dat gelijk is aan € 1,8667 bruto per aandeel (€ 1,40 netto per aandeel; coupon nr. 94), betaald volgens dit schema: 

Interimdividend 
Betaalbaarstellingdinsdag 20 mei 2014
Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid*(gedematerialiseerde aandelen)maandag 19 mei 2014
Ex-dividend notering vanafdonderdag 15 mei 2014

Uiterste datum voor melding van relevante transacties in verband met geregistreerde aandelen

maandag 12 mei 2014

* Uiterste datum voor registratie van gedematerialiseerde aandelen bij Euroclear


Na goedkeuring door de Raad van Bestuur op 24 oktober 2013 heeft Solvay nv een interimdividend uitgekeerd aan haar aandeelhouders van € 1,3333 bruto per aandeel (leidend tot € 1,00 netto per aandeel na de bevrijdende roerende voorheffing) in overeenstemming met het volgende tijdschema:

Interimdividend  
Betaalbaarstellingdonderdag 23 januari 2014
Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid* (gedematerialiseerde aandelen)woensdag 22 januari 2014
Ex-dividend notering vanafmaandag 20 januari 2014

Uiterste datum voor melding van relevante transacties in verband met geregistreerde aandelen

dinsdag 14 januari 2014
* Uiterste datum voor registratie van gedematerialiseerde aandelen bij Euroclear 


Betaalagent

  • KBC Bank nv, Havenlaan 2 - 1080 Brussel (België)
  • CBC Banque SA, Grand-Place 5 - 1000 Brussel (België)