Beursnotering, kredietrating en indices

De aandelen van Solvay zijn zowel genoteerd op de NYSE-Euronext Brussels als NYSE Euronext Parijs onder de unieke code SOLB. Deze tweevoudige notering sluit volledig aan bij de historische achtergrond van de onderneming en haar solide aanwezigheid in zowel België als Frankrijk. De hoofdnotering is die op NYSE Euronext Brussel.

Indices

  • De aandelenkoers van Solvay is onder meer opgenomen in de volgende marktindices:

BEL 20
CAC 40
SBF 120
BEL Chemicals
BEL High Div NR
CAC Basic Materials
Euronext 100 

  • In 2015 was Solvay beoordeeld op basis van zijn resultaten in het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Best presterende bedrijven zijn gerangschikt in verschillende niet-financiële beursindexen:
    • Solvay is opgenomen in de FTSE4Good Index die de prestaties meet van ondernemingen die voldoen aan internationaal erkende normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
    • Solvay staat genoteerd in de Carbon Disclosure Leaderschip Index. De Carbon Disclosure Project (CDP) is een internationale organisatie die onderzoekt hoe ondernemingen klimaatverandering in hun strategie integreren. De meting en beheersing van broeikasgasemissies en andere gegevens over klimaatverandering, in combinatie met hun verslaggeving, vormen een steeds belangrijker onderdeel van de standaardpraktijken voor ondernemingen.
    • Solvay maakt deel uit van de Euronext Vigeo World 120 Index, die bestaat uit beursgenoteerde ondernemingen met de beste prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, volgens de beoordeling van het bureau Vigeo.

Recognition

In Solvay, we believe the business case of sustainability commitment is now established. More and more investors want to invest in companies with high rating for environmental, social, and governance factors.

Click to enlarge

Each year, we report to extra-financial rating agencies which present a representative range of societal expectations and serves as a reference. 

This gives to all our stakeholders a broader base to assess our Corporate Social Responsibility performance. 

It's also for us a good opportunity to challenge how we integrate the Sustainability dimension in our policies, processes and practices.

Solvay has received positive ratings from major extra-financial rating agencies :


LOGO_FTSE4GOOoD 
Solvay is a member company of the FTSE4Good Index which measures the performance of companies that meet globally recognised corporate responsibility standards. 
Logo-CDP
Solvay is listed in the Carbon Disclosure Leadership Index. The Carbon Disclosure Project (CDP) is an international organization which analyses how companies integrate the climate change in their  strategy. Measurement, management and disclosure of greenhouse gas emissions and climate change data is increasingly important aspect of standard business practice. 
2014_EURONEXT_VIGEO_world120
Solvay is member of the Euronext Vigeo World 120 Index which is composed of the highest-ranking listed companies, evaluated by the Vigeo agency in terms of their performance in corporate responsibility. 
2015 Ethibel index

Solvay has been reconfirmed as a constituent of the Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe since 20/03/2017. This selection by Forum ETHIBEL indicates that the company performs better than average in its sector in terms of Corporate Social Responsibility (CSR).  

LOGO Prime OekomSolvay is rated as Prime company by Oekom Research AG, one of the world's leading rating agencies for sustainable investment.