Aandelenopties & beleggingen in eigen aandelen

Aandelenoptieplannen

Zoals elk jaar sinds 1999 heeft de Raad van Bestuur in 2017 het aandelenoptieplan hernieuwd dat aan het uitvoerend management (54 begunstigden) wordt aangeboden om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de Groep op lange termijn. Dit plan is een op aandelen gebaseerd plan dat in eigen-vermogensinstrumenten wordt afgewikkeld. De meeste managers hebben in 2017 ingeschreven op de aangeboden opties met een uitoefenkoers van € 111,27, de gemiddelde beurskoers van het Solvay-aandeel gedurende de 30 dagen die aan het aanbod voorafgingen. 

De verwervingsperiode van de rechten duurt drie jaar en wordt gevolgd door een uitoefenperiode van vijf jaar, waarna elke niet-uitgeoefende optie vervalt. De afrekening gebeurt in de vorm van aandelen.

Eind december 2017 bezat de Groep 2 557 895 eigen aandelen, die werden afgetrokken van het geconsolideerde eigen vermogen.

Performance Share Units (PSU)-regeling

Sinds 2013 heeft de Raad van Bestuur een jaarlijkse Performance Share Units-regeling vernieuwd, die aan het uitvoerend management aangeboden wordt om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de Groep, en die een onderdeel vormt van het beleid inzake langetermijnbeloning. Alle betrokken managers hebben in 2017 ingeschreven op de aangeboden PSU’s met een toekenningsprijs van € 114,70. De Performance Share Units is een in contanten afgewikkeld, op aandelen gebaseerd plan waarbij de begunstigden een uitkering ontvangen in contanten op basis van de koers van het Solvay-aandeel en bepaalde prestatievoorwaarden.

Bij elk plan is er een verwervingsperiode van drie jaar, waarna er een afwikkeling in contanten geschiedt indien er aan de uitbetalingsvoorwaarden voldaan is.

Beleggingsprogramma in eigen aandelen

Na de verkoop van zijn farmaceutische activiteiten introduceerde Solvay een programma voor beleggingen in eigen aandelen.
Beleggingen in eigen aandelen van Solvay in de periode maart tot juli 2010, goedgekeurd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2009:

Datum    Andelen
Aandelen

26 juli 2010van 19/07/2010 tot en met 23/07/2010880,766ENFRNL
19 juli 2010van 12/07/2010 tot en met 16/07/2010830,410ENFRNL
13 juli 2010van 05/07/2010 tot en met 09/07/2010811,506ENFRNL
5 juli 2010van 28/06/2010 tot en met 02/07/2010721,768ENFRNL
14 juli 2010van 07/06/2010 tot en met 11/06/2010641,609ENFRNL
31 mei 2010van 24/05/2010 tot en met 28/05/2010602,544ENFRNL
25 mei 2010van 17/05/2010 tot en met 21/05/2010489,863ENFRNL
17 mei 2010van 10/05/2010 tot en met 14/05/2010207,203ENFRNL
10 mei 2010van 03/05/2010 tot en met 07/05/2010143,203ENFRNL
1 maart 2010van 22/02/2010 tot en met 26/02/201054,830ENFRNL

Na het geslaagde overnamebod op Rhodia zijn de 880 766 eigen aandelen die Solvay nv bezat voor het tijdelijk en gedeeltelijk gebruik van de opbrengsten uit de verkoop van de farmaceutische activiteiten overgedragen aan Solvay Stock Option Management bvba, als dekking van het programma van aandelenopties. Zie hiervoor het verslag over de resultaten van het 3e kwartaal, pagina 17 (27 oktober 2011).