Solwatt® maakt energiebesparingen blijvend

Click to enlarge

Wij gaan zeer bewust om met onze ecologische voetafdruk. Dat is een van de redenen waarom we het energie-efficiëntieprogramma Solwatt® startten.

Dit programma helpt industriële vestigingen bij hun inspanningen om het energieverbruik te verminderen. Aangezien onze teams manieren zoeken om energie te besparen, heeft Solwatt® ook een onmiddellijke en positieve invloed op onze CO2-uitstoot.

Het primaire doel van Solwatt® is om in de fabrieken waar we langsgaan een blijvende cultuur van energie-efficiëntie te introduceren. Door energieverbruik deel te laten uitmaken van de dagelijkse activiteiten, garanderen we dat het thema ook na het vertrek van het Solwatt®-team op de agenda blijft staan

Jordi Berbegal

 

 Jordi Berbegal

 Project Leader, Solwatt®

Opvolging van mogelijke verbeteringen

We startten Solwatt® in 2011 met twee proefprojecten in Solvay vestigingen in Spanje. Sindsdien rolden we Solwatt® uit in bijna elke Solvay-vestiging ter wereld. Het programma is echter niet alleen bedoeld voor eigen gebruik. We rollen onze Solwatt®-methodologie ook uit naar externe industriële bedrijven.

De bedoeling is in eerste instantie om door middel van projecten in elke vestiging de energiefactuur met 10% te doen dalen met een terugverdientijd van drie jaar. De Solwatt®-methodologie bestaat uit drie pijlers: technische analyse, ontwikkeling van energie-indicatoren en mentaliteit & gedrag. Elke pijler wordt gelijktijdig aangepakt.

We voltooiden Solwatt® zopas in de Belle-Étoile-vestiging van Solvay. Samen met het energieteam van de fabriek identificeerde Solwatt® vijftien acties om het energieverbruik terug te dringen, goed voor een potentiële besparing van 13% op de energiefactuur van de fabriek.


Solwatt and Belle-Etoile team 

Het Solwatt®-team met het energieteam van de fabriek


Het actuele energieverbruik opvolgen was cruciaal, maar de verantwoordelijkheid bleef die van het management. Solwatt® legde die verantwoordelijkheid terug bij de operatoren – zij kennen de processen en machines waar ze elke dag mee werken het best. De indicatoren werden naar de praktijk vertaald zodat operatoren snel merken wanneer er een probleem is en onmiddellijk kunnen ingrijpen om het energieverbruik te verminderen.

We namen deel aan dagelijkse productievergaderingen om informatie te delen en ervoor te zorgen dat energie een aandachtspunt blijft. Het Solwatt®-team bekeek hoe energieproblemen worden doorgegeven tussen ploegen en hielp om opleidingen en communicatiekanalen te ontwikkelen. Dat is een gangbare praktijk bij het veiligheidsbeleid die ook voor energie routine moet worden.

Bijzonder ervaren team zorgt voor synergie

Nadat de vestiging van Belle-Étoile een technische analyse van haar energieverbruik had gemaakt, bepaalden we energie-indicatoren om verbeteringsmogelijkheden te identificeren. Op dat vlak zorgen wij voor meerwaarde. Omdat we dergelijke beoordelingen al uitvoerden in vestigingen over de hele wereld, hebben wij een transversale kijk. Waar nodig kunnen we ook procesexperts uit de centrale diensten inschakelen. Samen identificeren we synergieën en passen we dezelfde “best practices” toe in fabrieken met gelijkaardige processen.

Alle fysieke ingrepen om nieuwe systemen of andere energiebesparende maatregelen in te voeren, gebeuren onder leiding van de vestiging zelf. De fabriek stemt de uitvoering van de werken af op haar normale werklast en onderhoudsschema. Om een optimale benutting van beschikbare middelen mogelijk te maken, besliste het onderhoudsteam in Belle-Étoile om de werken te spreiden over drie jaar. Het Solwatt®-team koppelt regelmatig terug om na te gaan of elke fabriek werk blijft maken van energiebesparing en om nieuwe verbeteringsopportuniteiten te helpen identificeren.

Ons team heeft de implementatie van Solwatt® in alle vestigingen van Solvay bijna afgerond, maar dat betekent niet dat ons werk erop zit. We houden de vinger aan de pols en verfijnen de Solwatt®-methodologie verder op basis van onze ervaring.

Het Solwatt®-project is volledig geslaagd. Vandaag komt het erop aan de mogelijkheden die Solwatt® identificeerde ook effectief waar te maken. Dat wordt de uitdaging voor 2016.
Solwatt® is volledig in overeenstemming met de internationale standaard voor energiebeheersystemen (ISO 50001). Heel wat vestigingen kregen enkele maanden na afloop van het Solwatt®-programma dat certificaat.Solwatt - The Solvay energy management program

Solwatt® was zo’n groot succes binnen Solvay dat het nu wordt uitgerold naar externe bedrijven in de hele wereld. Op zes tot negen weken kan het Solwatt®-team elk industrieel bedrijf helpen om een cultuur van energie-efficiëntie tot stand te brengen en een actieplan uit te werken om de energiekosten blijvend te verlagen. Die aanpak is goed voor het leefmilieu én voor het bedrijfsresultaat.

Solvay heeft er zich in het kader van zijn 2025 Sustainable Chemistry-doelstellingenook toe verbonden het Solwatt®-programma intern verder op te voeren.