Algemene aandeelhoudersvergadering 2013

Op 14 mei 2013 hield Solvay zijn aandeelhoudersvergadering in het Paleis der Academiën in Brussel, België. De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden de aandeelhouders het brutodividend per aandeel van € 3,20 goed voor het  
fiscaal jaar 2012. Na de brutovoorschotbetaling op 17 januari van € 1,20 per aandeel (of € 0,90 netto wanneer toepasbaar), zal het resterende brutodividend per aandeel € 2,00 bedragen (of € 1,50 netto), te betalen op 21 mei 2013.

Alle resoluties goedgekeurdNL
NotulenNL
Toespraak door de heer Nicolas Boël - Voorzitter van de Raad van BestuurNL
Presentatie door de heer Jean-Pierre Clamadieu - CEONL