Gewone Aandeelhoudersvergadering van 2017

2017-agmClick to enlarge

Op 9 mei 2017 hield Solvay zijn Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in zijn Corporate hoofdkwartier te Brussel.

De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden ze het brutodividend van € 3,45 per aandeel goed voor het fiscaal jaar 2016, een groei van 4,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Na de voorschotbetaling op 18 januari 2017 van € 1,32 bruto per aandeel, bedraagt het resterende brutodividend € 2,13 per aandeel, te betalen vanaf 16 mei 2017.

Tijdens de Algemene Vergadering keurden de aandeelhouders eveneens de herverkiezing en de benoeming van de bestuurders van de Raad goed, inclusief de herverkiezing van de heren Nicolas Boël en Jean-Pierre Clamadieu voor een periode van vier jaar tot mei 2021. Mevrouw Agnès Lemarchand werd benoemd als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Hiermee komt het aantal vrouwen in Solvay’s Raad van Bestuur op zes van in totaal 16 leden.


     
Notulen en resoluties van het Algemene Vergadering van AandeelhoudersNL