Solvays 2019 Algemene Vergadering - 14 mei 2019 in Brussel

Geachte aandeelhouders, uw aanwezigheid in cijfers en uw constante interesse in deze nieuwe editie van de Algemene Vergadering van Solvay is een gelofte van vertrouwen en toont uw toewijding aan onze groep jaar na jaar.

Ongeacht het aantal gehouden aandelen, werden alle aandeelhouders uitgenodigd om aan het evenement deel te nemen. Het was een bevoorrechte gelegenheid om het Management van Solvay te ontmoeten, bekend te raken met de resultaten en doelstellingen van de Groep en deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

De stemmen en resoluties van deze Algemene Vergadering zijn nu beschikbaar hieronder, evenals de toespraak van Nicolas Boël en Ilham Kadri.

Een heruitzending van het evenement is ook beschikbaar.

Download de documentatie van Solvay 2019 Aandeelhoudersvergadering

Het omvat het bericht van deelneming, de agenda, de oproeping, de persmededeling, de toelichting op de agenda, de volmacht, het CV van Dr. Ilham Kadri en Solvay jaarrekeningen.

Veelgestelde vragen

Wie kan deelnemen?

Elke aandeelhouder kan deelnemen aan jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen. Hiertoe moet u bewijzen dat u op de registratiedatum in het bezit bent van aandelen op naam of van gedematerialiseerde effectenrekeningen bij uw erkende financiële of bancaire tussenpersoon. Elke aandeelhouder heeft één stem per aandeel.

Hoe te deelnemen?

Als houder van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen dient u uw wens om deel te nemen aan de vergadering kenbaar te maken door de oproeping tot deelname 6 dagen vóór de vergadering terug te sturen. Als u houder bent van aandelen op naam, vloeit de registratie van uw aandelen voort uit uw inschrijving in het aandeelhoudersregister van Solvay op de registratiedatum.

Als u houder bent van gedematerialiseerde aandelen, moet u een verklaring voorleggen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling die uw aandelenrekening beheert. In die verklaring moet het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn geregistreerd, worden geattesteerd.

Hoe krijg ik mijn stemformulier?
  • Bent u houder van aandelen op naam? Uw stemformulier wordt bij de oproeping gevoegd.

  • Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen? U dient contact op te nemen met uw financiële tussenpersoon en uw stemformulier 6 dagen vóór de vergadering terug te sturen.

Stemformulieren worden alleen in aanmerking genomen als ze uiterlijk zes dagen vóór de datum van de vergadering zijn ontvangen.

Hoe een vertegenwoordiger aan te duiden?

U kunt een persoon naar keuze aanduiden om u op de vergadering te vertegenwoordigen als u er zelf niet bij kunt zijn. De aangeduide volmachthouder hoeft niet noodzakelijk aandeelhouder van Solvay te zijn en moet onafhankelijk zijn van het senior management van Solvay.

Het volmachtformulier moet 6 dagen vóór de vergadering naar behoren ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd.

Uw rechten als aandeelhouders

Onder bepaalde voorwaarden kan (kunnen) de aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten), een verzoek indienen om nieuwe punten op de agenda te plaatsen en/of nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen (22 dagen vóór de vergadering). Solvay zal dan 15 dagen vóór de vergadering per post een definitieve agenda en een ingevuld volmachtformulier naar de aandeelhouders sturen en deze documenten beschikbaar stellen op de website.

U kunt ook schriftelijk vragen stellen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot punten op de agenda of in het verslag, alsook aan de Commissaris met betrekking tot zijn verslag.

Meer informatie over de termijnen vindt u in de oproeping.

Contact met ons opnemen

Solvay General Shareholders’ Meeting

310 rue de Ransbeek
1120 Bruxelles
Belgium
AGM

Fax: +32-(0)2.264.37.67

2015