Middelen bijdragen aan de ondersteuning van de Solvay-gemeenschap

De wereld wordt geconfronteerd met een ongekende gezondheids- en sociale noodsituatie, waarbij gemeenschappen zwaar getroffen worden door de COVID-19-pandemie. Overal ter wereld heeft Solvay essentiële producten en bijdragen kunnen leveren voor beschermingsmiddelen zoals waterstofperoxide (H2O2), handreinigers, gelaatsschermen en vele andere, aan mensen in nood.

De bestaanszin van Solvay nodigt ons uit om mensen, ideeën en elementen te verbinden om de vooruitgang opnieuw uit te vinden, en onze huidige realiteit roept ons op om dit te doen, zeker nu.

Het Solvay Solidariteitsfonds wil onze bestaanszin een stap verder nemen met het ondersteunen van onze medewerkers en hun geliefden doorheen de ontberingen die de wereldwijde pandemie van het coronavirus met zich meebrengt. 

Woman working at home with her daugther

Persbericht: Solvay Solidariteitsfonds gelanceerd in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting

Lees verder

Samen met de Koning Boudewijnstichting

Het Fonds zal worden ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting en geleid door een beheerscomité met gelijke vertegenwoordiging van de Stichting, Solvay en een te kiezen derde partij. Alledrie zijn verantwoordelijk voor de beslissing over de giften van het fonds op basis van criteria die overeenkomen met de statuten van de Koning Boudewijnstichting.

Thank You Campaign - Solvay Solidarity Fund

Wie ga je helpen?

Bij Solvay geloven we dat onze reactie op COVID-19 een gezamenlijke inspanning moet zijn. De belangrijkste missie van het fonds is het ondersteunen van de solidariteit tussen de bestuurders, de werknemers, de aandeelhouders en de partners van Solvay met de medewerkers van de Groep, wereldwijd, die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

Uw bijdrage zal extra steun bieden aan de werknemers van Solvay en hun afhankelijken die zwaar te lijden hebben onder de coronapandemie. Eventuele resterende steunbedragen zullen worden besteed aan liefdadigheids- en onderzoeksorganisaties die zich inzetten tegen COVID-19.

 

Het Solvay Solidariteitsfonds voorziet in

  • wereldwijde individuele bijstand aan medewerkers of hun gezinnen die ernstig zijn getroffen en  in grote moeilijkheden of grote nood verkeren op het gebied van gezondheid, onderwijs van hun kinderen, werkloosheid, beperking of het wegvallen van hun sociale en/of ziektekostenverzekering;
  • steun aan de gezondheids- en sociale organisaties die voor deze personen zorgen;
  • steun aan onderzoeks-, gezondheids- en sociale organisaties die betrokken zijn bij de COVID-19-crisis. Deze steun kan  worden uitgebreid tot gelijkaardige of andere gezondheidscrises wanneer de bijdragen aan  het fonds dit toelaten en nadat is voorzien in de onmiddellijke behoeften van de Solvay-werknemers en de personen die van hen afhankelijk zijn.

The Solvay Solidarity Fund aims to provide:

  • individual assistance to staff members or their families throughout the world who have been severely affected and find themselves in great difficulty or major distress in terms of health, education of their children, unemployment, limitation or disappearance of their social and/or health cover;
  • support for the health and social organizations which take care of these persons;
  • support to research, health and social organizations involved in the COVID-19 crisis and extended to other health or equivalent crises if the funds raised by the Fund allow after meeting the immediate needs of Solvay employees and their dependents globally.  
People

Hoe kan ik bijdragen ?

We doen een beroep op ieders vrijgevigheid om bij te dragen aan het Solidariteitsfonds van Solvay.

2 investors evaluating share performance

Brief aan de aandeelhouders