Algemene informatie over het Solvay Solidariteitsfonds

Wat is het Solvay Solidariteitsfonds?

Het Solvay Solidariteitsfonds heeft als belangrijkste doel de solidariteit aan te tonen van  Solvay en zijn belanghebbenden (senior managers en aandeelhouders) met zijn werknemers, en diegenen die van hen afhankelijk zijn, die mogelijks moeilijkheden ondervinden als gevolg van de Covid-19-crisis, waar dan ook ter wereld. 

De begunstigden van het Fonds zijn de werknemers van Solvay wereldwijd.

Wat biedt het Solvay Solidariteitsfonds?

Concreet biedt het fonds:

 • Wereldwijde individuele bijstand aan Solvay medewerkers of hun familieleden die ernstig zijn getroffen door de crisis en die in grote moeilijkheden of grote nood verkeren op het gebied van gezondheid, onderwijs van hun kinderen, werkloosheid, en op het gebied van de sociale en/of gezondheidsdekking wanneer deze is beperkt of weggevallen;
 • Ondersteuning van gezondheids- en maatschappelijke organisaties die voor deze personen zorgen;
 • Steun aan onderzoek en aan gezondheids- en sociale organisaties die betrokken zijn bij de COVID-19-crisis. Deze steun kan worden uitgebreid tot gelijkaardige of andere gezondheidscrises, indien de bijdragen aan het fonds dit toelaten.

Het fonds heeft een initiële looptijd van 3 jaar en kan, in overeenstemming tussen Solvay en de Koning Bouwdewijnstichting, worden verlengd.

 

Wat is de status van het Solvay Solidariteitsfonds?

Het fonds heeft de status van een liefdadigheidsstichting, beheerd door de Belgische Koning Boudewijnstichting (https://www.kbs-frb.be/nl/). Solvay heeft ervoor gekozen om met de KBF samen te werken omdat het onafhankelijk, pluralistisch en sterk internationaal verbonden is, terwijl het gevestigd is in Brussel (België).

 

Welke Bestuursregels zijn van toepassing op het Solvay Solidariteitsfonds?

Het fonds staat onder toezicht van een specifieke Raad bestaande uit vier niet-bezoldigde leden, die een mandaat van drie jaar hebben en worden gekozen uit:

 • Solvay NV. Hoewel er meerdere vertegenwoordigers mogen  bijdragen aan het werk van de Raad, krijgt Solvay één stem,
 • Één vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting,
 • Een onafhankelijke gerenommeerde derde partij, gekozen door Solvay en de Stichting, waaronder een voorzitter.
 • Indien mogelijk, een vooraanstaande ​​eresponsor, aangewezen door Solvay en de Stichting, om de wereldwijde zichtbaarheid en de impact van het fonds verder te vergroten.

De Raad zal de acties van het Fonds oriënteren, beslissen over de belangrijkste subsidiabiliteitscriteria en de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan delegeren aan een Selectiecomité bestaande uit Solvay-medewerkers. Het selectiecomité neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van het mandaat dat de Raad aan het comité heeft gedelegeerd.

De boekhouding en activiteiten van het fonds zullen openbaar worden gemaakt . Dit zal de vorm aannemen van regelmatig toezicht door de raad van bestuur van Solvay NV, openbare informatiebrieven aan belanghebbenden over het gebruik en de impact van de bijdragen, evenals een onafhankelijke jaarlijkse audit van de financiële overzichten van het fonds.

Wie kan bijdragen aan het Solvay Solidariteitsfonds?

Iedereen die dat wil, kan vrijwillig bijdragen aan het fonds. Binnen Solvay kwamen de eerste vrijwillige bijdragen van:

 • de CEO en de leden van het uitvoerend comité  - zij gaven 15% van hun salaris op voor de rest van het jaar;
 • Alle senior executives van Solvay - zij schonken 15% van hun salaris en twee weken van hun jaarlijkse vakantie aan collega’s in nood;
 • De voorzitter van de raad van bestuur van Solvay - hij bracht 50% van zijn jaarsalaris in. 

Alle medewerkers van Solvay kunnen bijdragen aan het fonds, bijvoorbeeld door hun vakantiegeld te doneren aan een collectieve pot die dan wordt verdeeld onder werknemers in nood die minder vakantie hebben.

Alle Solvay-aandeelhouders die vrijwillig en verantwoordelijk willen handelen, worden uitgenodigd om bij te dragen aan het fonds.

Praktische details voor aandeelhouders

U houdt aandelen op naam en u wenst bij te dragen aan het Solvay Solidariteitsfonds

U kunt vrijwillig tot 33% van uw dividend ex-2019 bijdragen, ofwel 0,75 euro bruto(1) per aandeel. In dat geval wordt het saldo van 1,50 euro bruto(1) per aandeel uitbetaald op de datum van uitkering van het dividend. 

 • Het is belangrijk om te vermelden dat deze bijdrage wordt gedaan na aftrek van de toepasselijke roerende voorheffing, voor zover u geen vrijstelling geniet. 
 • Het is daarom belangrijk dat u controleert in hoeverre deze bijdrage in uw eigen land fiscaal voordeel kan opleveren. Indien nodig geeft de Stichting de benodigde certificaten af. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website https://www.kbs-frb.be/nl

(1) indien van toepassing na aftrek van de toepasselijke roerende voorheffing.

Het proces heeft twee stappen: 

 • U ontvangt een brief of een e-mail en een formulier dat Solvay het  mandaat geeft om, rechtstreeks, 33% van het brutosaldo van uw dividend te betalen, in uw naam en voor uw rekening, aan de Koning Boudewijnstichting op winst van het fonds.  
 • U dient dit formulier in te vullen en te ondertekenen en vóór 6 mei worden verzonden per email naar shareholders@solvay.com of per post naar Solvay NV - Aandeelhouders Diensten - ter attentie van Anne Tilkens, Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel.
U bezit aandelen op naam en u wenst niet bij te dragen aan het Solvay Solidariteitsfonds
 • U hoeft niets te doen. Als u niet reageert op het toegezonden formulier voor vrijwillige bijdrage aan het fonds, wordt het saldo van het dividend 2019, namelijk 2,25 euro bruto(1) per aandeel, volledig uitbetaald. 

(1) indien van toepassing na aftrek van de toepasselijke roerende voorheffing

U bezit gedematerialiseerde aandelen en u wenst bij te dragen aan het Solvay Solidariteitsfonds
 • U ontvangt uw volledige dividend, namelijk 2,25 euro bruto(1) per aandeel
 • U kunt een persoonlijke en directe schenking doen aan fonds, door overschrijving van een bedrag dat  gelijk is aan of kleiner of groter is dan het equivalent van 1/3 van het slotdividend, aan de Koning Boudewijnstichting rekening BE10 0000 0000 0404 en met de volgende gestructureerde mededeling *** 020/0750 / 00061 ***. Voor meer informatie over bankrekeningen per land, zie deze link
 • De Koning Boudewijnstichting kan u een attest bezorgen voor eventuele belastingaftrek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website https://www.kbs-frb.be/nl/

(1) indien van toepassing na aftrek van de toepasselijke roerende voorheffing