Een speciale ontmoetingsmogelijkheid

De Algemene Aandeelhoudersvergadering is voor ons een bijzondere gelegenheid om onze aandeelhouders te ontmoeten. Ongeacht het aantal aandelen dat zij in hun bezit hebben, worden alle aandeelhouders uitgenodigd om dit evenement bij te wonen, een gesprek te hebben met de directie van Solvay, kennis te nemen van de resultaten en doelstellingen van de Groep en deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

Laatste aandeelhoudersvergadering

Archieven

2021 Aandeelhoudersvergadering

Webcast 

 

Resoluties, Q&A en presentaties

 

 

 

 

Links

2020 Jaarverslag

Statutaire rekeningen

2020 Aandeelhoudersvergadering

Webcast

 

Resoluties, Q&A en presentaties

 

 

 

 

 

 

Documentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links

Jaarverslag

Statutaire rekeningen

2015 Aandeelhoudersvergadering

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen

Wie kan deelnemen?

Elke aandeelhouder kan deelnemen aan jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen. Hiertoe moet u bewijzen dat u op de registratiedatum in het bezit bent van aandelen op naam of van gedematerialiseerde effectenrekeningen bij uw erkende financiële of bancaire tussenpersoon. Elke aandeelhouder heeft één stem per aandeel.

Hoe deelnemen?

Als houder van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen dient u uw wens om deel te nemen aan de vergadering kenbaar te maken door de oproeping tot deelname 6 dagen vóór de vergadering terug te sturen. Als u houder bent van aandelen op naam, vloeit de registratie van uw aandelen voort uit uw inschrijving in het aandeelhoudersregister van Solvay op de registratiedatum.

Als u houder bent van gedematerialiseerde aandelen, moet u een verklaring voorleggen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling die uw aandelenrekening beheert. In die verklaring moet het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn geregistreerd, worden geattesteerd.

Hoe krijg ik mijn stemformulier?
  • Bent u houder van aandelen op naam? Uw stemformulier wordt bij de oproeping gevoegd.

  • Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen? U dient contact op te nemen met uw financiële tussenpersoon en uw stemformulier 6 dagen vóór de vergadering terug te sturen.

Stemformulieren worden alleen in aanmerking genomen als ze uiterlijk zes dagen vóór de datum van de vergadering zijn ontvangen:

Solvay SA - Algemene Aandeelhoudersvergadering
Ransbeekstraat 310,
1120 Brussel
Fax: +32-(0)2.264.37.67
ag.solvay@solvay.com

Hoe een vertegenwoordiger aanduiden?

U kunt een persoon naar keuze aanduiden om u op de vergadering te vertegenwoordigen als u er zelf niet bij kunt zijn. De aangeduide volmachthouder hoeft niet noodzakelijk aandeelhouder van Solvay te zijn en moet onafhankelijk zijn van het senior management van Solvay. Het volmachtformulier moet 6 dagen vóór de vergadering naar behoren ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd.

Uw rechten als aandeelhouders

Onder bepaalde voorwaarden kan (kunnen) de aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten), een verzoek indienen om nieuwe punten op de agenda te plaatsen en/of nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen (22 dagen vóór de vergadering). Solvay zal dan 15 dagen vóór de vergadering per post een definitieve agenda en een ingevuld volmachtformulier naar de aandeelhouders sturen en deze documenten beschikbaar stellen op de website.

U kunt ook schriftelijk vragen stellen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot punten op de agenda of in het verslag, alsook aan de Commissaris met betrekking tot zijn verslag.

Meer informatie over de termijnen vindt u in de oproeping.

Contact met ons opnemen

Solvay General Shareholders’ Meeting

310 rue de Ransbeek
1120 Bruxelles
Belgium
AGM

Fax: +32-(0)2.264.37.67