1987
กลุ่ม Solvay ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่

กลุ่มบริษัทโซลเวย์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 และ ปัจจุบันมีพนักงานราว 400 คน ทำงานอยู่ใน 3 เขตศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง และสมุทรปราการ

 

กลุ่มบริษัทโซลเวย์พัฒนาโซลูชั่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ทันสมัย ยั่งยืน และแข่งขันในตลาดได้ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าในตลาดต่อไปนี้:

 

 

ในประเทศไทย โซลเวย์ผลิต:

  • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดเปอร์อะซิติก
  • โซเดียมไบคาร์บอเนต
  • สารลดแรงตึงผิว
  • เคมีสำหรับใช้ในเหมือง