ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
The Golden Grand Palace of Bangkok

โซลเวย์ในประเทศไทย

Show page in
1987
กลุ่ม Solvay ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่

กลุ่มบริษัทโซลเวย์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 และ ปัจจุบันมีพนักงานราว 250 คน ทำงานอยู่ในเขตศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของไทยอย่าง กรุงเทพมหานคร และ ระยอง ที่โซลเวย์มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก

 

กลุ่มบริษัทโซลเวย์ก่อตั้งโรงงานผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลก และโรงงานผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนตที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกลุ่มบริษัทโซลเวย์พัฒนาโซลูชั่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ทันสมัย ยั่งยืน และแข่งขันในตลาดได้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าที่หลากหลายท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก:

  • ยานยนต์และอากาศยาน
  • อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ประมง และอาหารสัตว์
  • อาคารและสิ่งก่อสร้าง
  • สินค้าอุปโภคบริโภคและการดูแลสุขภาพ
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • การใช้ในอุตสาหกรรม