Премини към основното съдържание
WEB-BF2_3745Solvay Sodi 25th anniversary

Група Солвей отбелязва 25-годишнина от присъствието си в Девня, България

Show page in
Share to

Предприятието в Девня е най-големият европейски завод за калцинирана сода, отговарящ на най-високите ESG и технологични стандарти.

Девня, 9 декември 2022 г.

На тържествения концерт в Двореца на културата и спорта ще присъства Румен Радев, президент на Република България, Никола Стоянов, министър на икономиката и индустрията, Н.П. Фредерик Мьорис, посланик на Кралство Белгия в България, представители на изпълнителната и местната власт, ръководството, служители на Солвей и други гости.

По време на празничната церемония ще бъдат откроени  големите инвестиции, осъществени  за модернизиране, разрастване и диверсификация  на производството, които същевременно доведоха до  подобряване  на  екологичния отпечатък на завода, включително 24% икономии на вода, постигнати през 2021 г. От ноември 2022 г., 20% от емисиите на парникови газове, свързани с производството на енергия, бяха редуцирани, благодарение на съвместното изгаряне на биомаса. Допълнителни намаления на емисиите на CO2 ще бъдат постигнати през следващите години с наскоро обявения проект на „Девня Енерджи“ за захранване на централата с алтернативни  горива.

„Гордеем се с постигнатото в завода за калцинирана сода в Девня през последните двадесет и пет години и ще продължим да вдигаме летвата“, каза Илхам Кадри, главен изпълнителен директор на Група Солвей. „Девня играе ключова роля в нашия бизнес с калцинирана сода и ще продължим да инвестираме в растежа на компанията и декарбонизацията на производството. Стремим се да обслужваме нашите клиенти по устойчив, надежден и конкурентен начин."

„Солвей Соди е една от най-големите индустриални компании в България и активно подкрепя местни проекти в областта на образованието, културата и здравеопазването“, добави Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди“. „За да гарантираме присъствието си през следващите десетилетия, работим върху изпълнението на амбициозна пътна карта за енергиен преход, която цели намаляване на   въглеродните емисии с поне 30% до 2030 г. Убеден съм, че ще успеем с голямата подкрепа на нашите партньори и служители“

Благодарение на неуморното ръководство, на прилагането на прогресивни модели за управление и на усилената работа на всички служители и работници, можем да се гордеем, че днес „Солвей Соди“ е най-голямото предприятие в Европа за калцинирана сода“, заяви президентът Румен Радев. В приветствието си държавният глава отбеляза  високите амбиции и стремежът на компанията за усъвършенстване, както и примера й за осъществяването на зелени политики. „Държим на вас, ценим вашия труд, подкрепяме вашите усилия“, допълни още президентът.

За завода за калцинирана сода в Девня

Заводът за калцинирана сода на “Солвей Соди” в Девня е най-големият по рода си в Европа и един от най-големите в света. Той отговаря на нарастващото глобално търсене на калцинирана сода и натриев бикарбонат и осигурява  сигурно и устойчиво производство на  тези продукти. Калцинираната сода е основен продукт за  производството на стъкло за сгради, автомобили, слънчеви панели и литиев карбонат за батерии, както и почистващи препарати и химикали, а натриевият бикарбонат е от съществено значение в здравеопазването, храните, фуражите и пазарите за очистване на димни газове.

От създаването си, компанията е инвестирала около 800 милиона евро в разширяване на капацитета , като същевременно оптимизира дейността си чрез внедряване на иновативни, екологични и ефективни технологии, които са основният двигател за устойчив растеж и чертаят  приноса на компанията за развитието на българската икономика. Това води до значително намаляване на емисиите във въздуха, потреблението на енергия за производството, потреблението на вода и емисиите на CO2, както и прави завода по-безопасно място за работа.

”Солвей Соди” продължава да се стреми към още по-голям напредък  и си поставя дългосрочни амбициозни цели за  подобряване на своята устойчивост и конкурентоспособност.  Компанията ускорява своите планове за енергиен преход с цел постепенно премахване на въглищата до 2030 г. и  постигане на въглеродна неутралност преди 2050 г., които включват и проект за съвместно изгаряне на биомаса (в експлоатация от октомври 2022 г.) и изграждане на инсталация за термична обработка на алтернативни горива и биомаса. Това преустройство на централата е важна стъпка в ангажимента на компанията за постепенно спиране използването на изкопаеми горива и намаляване на въглеродните емисии, като същевременно способства за подобряване управлението на отпадъците и укрепване на енергийната независимост на страната.

Biomass cofiring project

2016-Devnya-site

Thermal processing plant for alternative fuels 

installation-Devnya Energy

Предприятието в Девня спечели наградата „Инвеститор в разширяването“ на Българската агенция за инвестиции за 2021 г. То отговаря на най-високите европейски, екологични и технологични стандарти, а новата инсталация за производство на бикарбонат, е сертифицирана като Инвестиция клас А.  Заводът е разположен на площ от 80 хектара. В него работят около 550 служители и още 600 души непряко ангажиран персонал.  Той е добре познат в региона и се е ангажирал с амбициозни социални и екологични цели, като същевременно подкрепя местните общности, по-специално чрез Фонда за солидарност на Солвей.

Контакти