Sinds 2008 kunnen de Solvay aandelen worden aangehouden als aandelen op naam of als gedematerialiseerde aandelen.

  • Bij aankopen op de beurs wordt de operatie uitgevoerd via een financiële tussenpersoon (een kredietinstelling of een makelaar). De aandelen worden bijgeschreven op een effectenrekening of als aandelen op naam, volgens de beslissing van de aandeelhouder.
  • De verkoop van gedematerialiseerde aandelen wordt uitgevoerd via een financiële tussenpersoon (een kredietinstelling of een makelaar).
  • De verkoop van aandelen op naam wordt uitgevoerd door een financiële tussenpersoon (een kredietinstelling of een makelaar), nadat deze eerst via een ondertekend document aan de Registered Shares Management Service heeft verzocht de aandelen over te boeken naar een effectenrekening.

Elk aandeel geeft de houder recht op één stem wanneer een stemming plaatsvindt (behalve de aandelen die Solvay nv of haar dochterondernemingen in bezit hebben, waarvan het stemrecht is opgeheven). Alle aandelen zijn gewone aandelen en ze zijn allemaal gelijk. 

Per 31 december 2016 bestond het kapitaal van Solvay nv uit 105.876.416 aandelen, waarvan 2.650.810 aandelen werden aangehouden door Solvay Stock Option Management SPRL als dekking voor het aandelenoptieprogramma van Solvay (2.577.310 aandelen) en in het kader van een liquiditeitsovereenkomst (73.500 aandelen).