Overslaan en naar de inhoud gaan

Solvay kondigt aandeleninkoop aan in het kader van zijn aandelenplan voor het personeel en Langetermijn- bonusplannen

Show page in
Share to

In overeenstemming met artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maakt Solvay NV ("Solvay" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: SOLB) hierbij bekend dat de Vennootschap recentelijk in totaal 218.191 aandelen van de Vennootschap heeft verworven op Euronext Brussel, met de bedoeling te voldoen aan eventuele leveringsverplichtingen van Solvay-aandelen die voortvloeien uit toekenningen van haar PSU- en RSU-plannen en Employee Share Purchase Plan.

Datum van aankoop

Aantal aandelen

Gemiddelde prijs per aandeel

Totaal bedrag

Min prijs betaald

Max prijs betaald

20 juni 2024

66.693

€31,7996

€2.120.810,72

€31,48

€32,12

21 juni 2024

75.000

€31,7887

€2.384.152,50

€31,56

€32,03

24 juni 2024

76.498

€32,8112

€2.509.991,18

€31,73

€33,61

Contacten

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin.