Skip to main content
Job ID
28746

ОПЕРАТОР НА ПАРОГЕНЕРАТОР (F/M/X)

Solvay се занимава изцяло с химия. Тук не говорим само за химичните реакции, а и за магията, която възниква, когато най-ярките умове работят заедно. Тук е истинската ни сила. Във вас. В бъдещите ви колеги и във всички ваши различия. И разбира се, във вашите идеи за подобряване на живота, като същевременно запазите красотата на нашата планета за бъдещите поколения.

За длъжността:

 • Нашият екип по обслужване на топлоенергетично и химично оборудване, състоящ се от 35 служители, се фокусира върху работата по туброгенератори в сътрудничество с останалите сектори от отдел Производство.
 • Като Оператор ПГ ще работите с разнообразно оборудване в динамичен екип и ще подкрупяте процеса по производство на пара и ел.енергия. Ще получите възможност да допринесете за вашето развитие и ще имате положителен ефект върху вашата кариера.
 • Вие ще носите отговорност за:
  • Обслужването на турбогенератори и спомагателни съоръжения в сектора
  • Регулиране натоварването на турбогенераторите в съответствие с консуматорите на пара и графика за производство на електро енергия;
  • Осъществяване пускането и спирането на основни и спомагателни съоръжения
  • Извършване на контролни огледи и обходи на съоръженията
  • Осигуряване на постоянен надзор над работата на контролно-измервателните уреди
  • Работата с контролните станции за управление
  • Попълването на необходимата документация, свързана с обслужването на съоръженията, съгласно установения ред
  • Спазването на стриктно технологичните инструкции и работни процедури
  • Изпълнението на разпореждания и допълнителни задачи възложени от прекия ръководител
  • Почистване на работното си място
 • Предлагаме постоянен договор на сменен режим на работа.


Изисквания за длъжността:

 • Средно образование
 • Познания за:
  • основно устройство на помпи, арматура, тръбопроводи и енергетични машини
  • основни познания по топлотехника
  • устройство и предназначение на контролно - измервателните прибори
 • Умения за работа с техническа и оперативна информация
 • Ключови поведения:
  • Добри комуникативни умения
  • Умения за работа в екип
  • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа

Заплащане и придобивки:

 • Добро и справедливо заплащане за всички: възнаграждението се посочва в определен диапазон, целящ да насърчи развитието ви на тази длъжност. Паралелно, ние предоставяме конкурентен пакет от придобивки, който включва бонус и/или други стимули.
 • Програма Solvay Cares: с включването на законоустановените, общо 16 седмици отпуск по бащинство и пакет допълнително здравно осигуряване и животозастраховане.
 • Приоритетизиране на благосъстоянието: Solvay Solidarity Fund за подпомагане на служителите при трудности, насърчаване на баланса между професионалния и личния живот, гъвкав подход към работата на непълно работно време или хибридни договорености за работа (в зависимост от вида работа), програма за подпомагане на служителите с достъп до физическа и психологическа помощ.
 • Професионално развитие: акцент върху вътрешните таланти и възможност за кариерно развитие, достъп до платформа за обучение, възможности за присъединяване към Employee Resource Groups (ERG) за споделяне на опит и менторство, безплатни езикови курсове на 24 езика.

Be part of our story