Skip to main content
Job ID
28175

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР ПОДДРЪЖКА (F/M/X)

Solvay се занимава изцяло с химия. Тук не говорим само за химичните реакции, а и за магията, която възниква, когато най-ярките умове работят заедно. Тук е истинската ни сила. Във вас. В бъдещите ви колеги и във всички ваши различия. И разбира се, във вашите идеи за подобряване на живота, като същевременно запазите красотата на нашата планета за бъдещите поколения.

За длъжността

 • Нашият екип Сектор Поддръжка НН, състоящ се от 10 служители, част от отдел Електричество, се фокусира върху поддръжката на промишлени електрически инсталации в сътрудничество с останалите сектори от отделите Електричество и Автоматизация.
 • Като Електромонтьор поддръжка, ще работите с разнообразно оборудване в динамичен екип и ще подкрепяте процеса по поддръжка. Ще получите възможност да допринесете за Вашето развитие и ще имате положителен ефект върху Вашата кариера.
 • Вие ще носите отговорност за:
  • Извършване на ремонтните работи по:
   • силова и оперативна кабелна мрежа
   • осветителни инсталации
   • заземителни и гръмозащитни инсталации
   • електрически машини, табла, уредби НН и прибори
  • Качеството и срока на извършените ремонтни дейности
  • Въвеждането в експлоатацията на ново ел. оборудване
  • Правилната експлоатация и доброто състояние на поверената техника и инструменти
  • Правилното съхранение на материалите, за разхищението им и тяхното отчитане
  • Спазване на изискванията на всички нормативни документи, свързани с безопасността на труда при работа в електрически уредби
 • Предлагаме постоянен договор на на място режим на работа.

Изисквания за длъжността

 • Съответна образователна степен или еквивалент в Средно електротехническо образование или Средно техническо образование.
 • Професионален опит в промишлено предприятие е предимство.
 • Компетенции:
  • Да има общи познания по електрическите мрежи (силова, осветителна и заземителна)
  • Да познава правилата за безопасност при работа в ел. инсталации
  • Да може да предприема адекватни действия при аварийни ситуации
 • Ключови поведения:
  • Да умее да работи в екип
  • Да се адаптира към вече сформиран екип
  • Да проявява инициативност

Заплащане и придобивки

 • Добро и справедливо заплащане за всички: възнаграждението се посочва в определен диапазон, целящ да насърчи развитието ви на тази длъжност. Паралелно, ние предоставяме конкурентен пакет от придобивки, който включва бонус и/или други стимули.
 • Програма Solvay Cares: с включването на законоустановените, общо 16 седмици отпуск по бащинство и пакет допълнително здравно осигуряване и животозастраховане.
 • Приоритетизиране на благосъстоянието: Solvay Solidarity Fund за подпомагане на служителите при трудности, насърчаване на баланса между професионалния и личния живот, гъвкав подход към работата на непълно работно време или хибридни договорености за работа (в зависимост от вида работа), програма за подпомагане на служителите с достъп до физическа и психологическа помощ.
 • Професионално развитие: акцент върху вътрешните таланти и възможност за кариерно развитие, достъп до платформа за обучение, възможности за присъединяване към Employee Resource Groups (ERG) за споделяне на опит и менторство, безплатни езикови курсове на 24 езика.

Be part of our story