Skip to main content
Job ID
28479

АПАРАТЧИК СОДИ (F/M/X)

Solvay се занимава изцяло с химия. Тук не говорим само за химичните реакции, а и за магията, която възниква, когато най-ярките умове работят заедно. Тук е истинската ни сила. Във вас. В бъдещите ви колеги и във всички ваши различия. И разбира се, във вашите идеи за подобряване на живота, като същевременно запазите красотата на нашата планета за бъдещите поколения.

За длъжността:

 • Нашият екип „Сменен производствен персонал“, състоящ се от 110 служители, част от Управление „Производство и ресурси“, се фокусира върху производството на калцинирана сода и сода бикарбонат в сътрудничество с останалите сектори от поддръжка и строителство, логистика и др.
 • Като „Апаратчик Соди“, ще работите със специфични химически процеси, технологични схеми и оборудване и ще подкрепяте процеса по производство. Ще получите възможност да допринесете за Вашето развитие и ще иматеположителен ефект върху Вашата кариера.
 • Вие ще носите отговорност за:
  • Извършване на периодичен обход на инсталациите и оглед на оборудването
  • Следене за нормалната работа и изправността на поверените инсталации и оборудване
  • Извършване на подгрев на апарати и тръбопроводи
  • Отбиране на проби и извършване на замервания
  • Извършване на аварийно и нормално пускане и спиране на инсталациите и отделните им части
  • Участието си в спиране и пускане на апарати и съоръжения
  • Участието си в подготовката на съоръженията за ремонт и приемането им от ремонт
  • Извършване на описи на оборудване и инсталации
  • Почистване на апаратите с цел поддържане на изискуемите технологични параметри
 • Предлагаме постоянен договор на сменен режим на работа.

Изисквания за длъжността:

 • Средно специално химическо / техническо образование (техникум или ПГ) и/или опит в сходно производство
 • Познания за физико-химичните свойства на суровините, материалите и вредните вещества в станциите
 • Умения за работа с техническа и оперативна информация
 • Компютърни умения - MS Office (Word, Excel)
 • Работа на смени
 • Ключови поведения:
  • Да умее да работи в екип
  • Да се адаптира към вече сформиран екип и стил на работа
  • Да проявява инициативност

Заплащане и придобивки:

 • Добро и справедливо заплащане за всички: възнаграждението се посочва в определен диапазон, целящ да насърчи развитието ви на тази длъжност. Паралелно, ние предоставяме конкурентен пакет от придобивки, който включва бонус и/или други стимули.
 • Програма Solvay Cares: с включването на законоустановените, общо 16 седмици отпуск по бащинство и пакет допълнително здравно осигуряване и животозастраховане.
 • Приоритетизиране на благосъстоянието: Solvay Solidarity Fund за подпомагане на служителите при трудности, насърчаване на баланса между професионалния и личния живот, гъвкав подход към работата на непълно работно време или хибридни договорености за работа (в зависимост от вида работа), програма за подпомагане на служителите с достъп до физическа и психологическа помощ.
 • Професионално развитие: акцент върху вътрешните таланти и възможност за кариерно развитие, достъп до платформа за обучение, възможности за присъединяване към Employee Resource Groups (ERG) за споделяне на опит и менторство, безплатни езикови курсове на 24 езика.

Be part of our story