Премини към основното съдържание
Devnya plant - night view

Кариера в Solvay в България

Ако се интересувате от работа в България, вижте наличните свободни позиции по-долу. Ако желаете да кандидатствате за някоя от тях, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че бъдете поканени на интервю.
 
Предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и без вашето изрично съгласие няма да бъдат предоставяни на трети страни. 

Ако искате да се присъедините към нашия екип, дори и позицията, която ви интересува да не е обявена в момента, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Документите ви ще бъдат включени в нашата база данни. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че има подходяща за вас свободна позиция, за която да бъдете поканени на интервю.

Solvay постоянно търси талантливи и ентусиазирани хора и разполага със свободни позиции в целия свят. Ако имате желание за международна кариера, можете да посетите за повече информация.

Kapиepa

СТРОИТЕЛЕН  ИНЖЕНЕР

Разчитаме на Вас да:

 • Управлявате строително-монтажни проекти (за нови обекти и за реконструкция и рехабилитация на съществуващи обекти) във всичките им етапи:
 • Проектиране - проверка и анализ на документация по проекти
 • Обезпечаване - осигуряване на всички условия за изпълнение на проектите съгласно вътрешни процедури и законови изисквания
 • Изпълнение - ръководство и координиране на одобрени СМР/обекти/ в условия на действащо производство. Подготовка на документи за запитване за оферта, заявки, приемане материали и др. 
 • Упражнявате цялостен контрол на изпълнението на проекта: срок, бюджет и качество 
 • Осигурявате ефективно взаимодействие между проектния екип и подизпълнителите.

Можете да разчитате на нас за:

 • Въвеждащо обучение

 • Професионално развитие в международна компания

 • Отлични условия на труд

Вие притежавате:

 • Висше образование - специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
 • Професионален опит в управление на строителни проекти – предимство
 • Добро познаване и прилагане на нормативните изисквания в строителство
 • Владеене на английски език – предимство
 • Компютърни умения (MS Office, AutoCAD) – предимство
 • Отлични организаторски способности, инициативност и умения за контрол
 • Желание за развитие и себедоказване

Вие ще получите:

 • Добро заплащане и пакет от социални придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване
 • Застраховка „Живот“
 • 16 седмици отпуск по бащинство (включва законоустановения)
 • Онлайн платформа за обучения на всички служители

 • Безплатни онлайн езикови курсове (налични 24 езика)
 • Безплатни сесии за благосъстояние (физическо и психологическо)
 • Осигурен транспорт от/до Варна

 • Осигурен обяд

Можете да кандидатствате за тази позиция на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

---

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА СТАЖАНТИ

Успехът на всяка компания зависи от хората, които работят за нея. За да имаме добре подготвени работници и специалисти и да следваме успешно стратегията на Solvay за поддържане на лидерската позиция в производството на калцинирана сода, се стремим всяка година да осигуряваме възможност за стаж в Солвей Соди и филиали на талантливи и мотивирани млади хора от различни специалности като: 

 • Неорганични химични технологии, химично инженерство 
 • Механо- и електро- поддръжка 
 • Автоматизация на производството  
 • Енергетика 
 • Финанси 
 • Информационни технологии 
 • Безопасност, здраве, околна среда 
 • Човешки ресурси,

позволявайки на учениците/ студентите да натрупат практически опит в различни сфери на бизнеса. 
Стажантските програми се провеждат в периода юни-октомври и продължават от 1 до 6 месеца. 
За организирани посещения в завода, моля попълнете формуляраи го изпратете на е-mail адрес: bulgaria.careers@solvay.com

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

---

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

---