Премини към основното съдържание
Devnya plant - night view

Кариера в Solvay в България

Ако се интересувате от работа в България, вижте наличните свободни позиции по-долу. Ако желаете да кандидатствате за някоя от тях, можете да го направите като намерите обявите в секция Career (от лентата горе в дясно) или изпратите ваша автобиография на адрес bulgaria.careers@solvay.com.

Предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и без вашето изрично съгласие няма да бъдат предоставяни на трети страни. 

Solvay постоянно търси талантливи и ентусиазирани хора и разполага със свободни позиции в целия свят. Ако имате желание за международна кариера, можете да посетите за повече информация.

Kapиepa

Site Procurement Manager (F/M/X)

About the role

 • Our Devnya Procurement team, composed of 7 people, is integrated into the Solvay Procurement Function and focuses on procurement in collaboration with different Devnya site teams and following Solvay Procurement governance and process.
 • As a Site Procurement Manager, you will work on the purchasing and ordering activities of all goods and services to support the key site stakeholders. You will get the opportunity to contribute to the site spending and supplier baseline optimization and positively impact on the site's financial performance.
 • You will be accountable for:
  • Spend Analysis and identification of internal customers’ needs based on a good understanding of their goals and challenges, develop the most appropriate sustainable, technical, and economical solutions, and formalize these specifications in an appropriate format (RFI, RFP)
  • Negotiate price and contract terms and manage purchase orders and contracts within your authority limits to capture market opportunities while ensuring adequate buying channels.
  • Manage suppliers to maintain relationships with key suppliers and ensure quality, safety, and compliance with our Code of Business Integrity.
  • Promote sustainable sourcing practices and developments
  • People management - the ability to manage and motivate people, coach and empower them, and guide them in their personal and career development.
  • Performance of the procurement team including monitoring key performance targets, and accountability for total spending and saving targets
 • We offer a permanent contract based on a hybrid working mode (possibility for max.3 days/week work from home)

About you

 • University degree in Economics or Engineering
 • 3+ years of relevant/similar industrial experience, at a plant
 • 10+ years of procurement experience
 • Competencies:
  • Strong analytical, communication, and problem-solving skills
  • The ability to work well in a team environment
  • A high degree of adaptability to changing business needs and effectively managing multiple priorities
  • Fluent English (Resumes must be sent in English)
 • Behaviors:
  • Leadership and integrity
  • Effective communication
  • Team spirit
  • Multicultural awareness

About the pay and benefits

 • Attractive and equitable pay for all: compensation is determined within a range to foster your development in the role. Additionally, we provide a competitive total rewards package that includes a bonus and/or other incentives.
 • Solvay Cares program: minimum of 16 weeks of parenting leave for all employees and package with healthcare, disability and life insurance coverage.
 • Prioritization of well-being: Solvay Solidarity Fund to support employees through hardship, work-life balance promotion, flexible approach to work part-time or hybrid work arrangements (depending on the type of job), employee assistance program with access to physical and psychological support.
 • Professional development: prioritization of internal talents for career progression, access to a training platform, opportunities to join Employee Resource Groups (ERG) for experience sharing and mentorship and free language courses in 24 languages.

You can apply for the position on the following link.


АПАРАТЧИК СОДИ  И ШЛОСЕР (F/M/X)

За длъжността:

 • Нашият екип „Сменен производствен персонал“, състоящ се от 110 служители, част от Управление „Производство и ресурси“, се фокусира върху производството на калцинирана сода и сода бикарбонат в сътрудничество с останалите сектори от поддръжка и строителство, логистика и др.

 • Като „Апаратчик Соди и шлосер“, ще работите със специфични химически процеси, технологични схеми и оборудване и ще подкрепяте процеса по производство. Ще получите възможност да допринесете за Вашето развитие и ще имате положителен ефект върху Вашата кариера.

 • Вие ще носите отговорност за:

  • Извършване на периодичен обход на инсталациите и оглед на оборудването

  • Следене за нормалната работа и изправността на поверените инсталации и оборудване

  • Извършване на подгрев на апарати и тръбопроводи

  • Отбиране на проби и извършване на замервания

  • Извършване на аварийно и нормално пускане и спиране на инсталациите и отделните им части

  • Спиране и пускане на апарати и съоръжения

  • Подготовката на съоръженията за ремонт и приемането им от ремонт

  • Извършване на описи на оборудване и инсталации

  • Почистване на апаратите с цел поддържане на изискуемите технологични параметри

  • Притягане на набивки на помпи (ако са с набивки)

  • Обиране на салници на арматури

  • Притягане на фланцеви съединения

  • Подмяна на гарнитури на фланцеви съединения

 • Предлагаме постоянен договор на сменен режим на работа.

Изисквания за длъжността:

 • Средно специално химическо / техническо образование (техникум или ПГ) и/или опит в сходно производство

 • Познания за физико-химичните свойства на суровините, материалите и вредните вещества в станциите

 • Умения за работа с техническа и оперативна информация

 • Компютърни умения - MS Office (Word, Excel)

 • Работа на смени

Ключови поведения:

 • Да умее да работи в екип

 • Да се адаптира към вече сформиран екип и стил на работа

 • Да проявява инициативност

Заплащане и придобивки:

 • Добро и справедливо заплащане за всички: възнаграждението се посочва в определен диапазон, целящ да насърчи развитието ви на тази длъжност. Паралелно, ние предоставяме конкурентен пакет от придобивки, който включва бонус и/или други стимули.

 • Програма Solvay Cares: с включването на законоустановените, общо 16 седмици отпуск по бащинство и пакет допълнително здравно осигуряване и животозастраховане.

 • Приоритетизиране на благосъстоянието: Solvay Solidarity Fund за подпомагане на служителите при трудности, насърчаване на баланса между професионалния и личния живот, гъвкав подход към работата на непълно работно време или хибридни договорености за работа (в зависимост от вида работа), програма за подпомагане на служителите с достъп до физическа и психологическа помощ.

 • Професионално развитие: акцент върху вътрешните таланти и възможност за кариерно развитие, достъп до платформа за обучение, възможности за присъединяване към Employee Resource Groups (ERG) за споделяне на опит и менторство, безплатни езикови курсове на 24 езика.

Можете да кандидатствате за тези позиции като намерите обявите в секция Career (от лентата горе в дясно) или изпратите ваша автобиография на адрес bulgaria.careers@solvay.com.


ОПЕРАТОР  НА ПАРОГЕНЕРАТОР (F/M/X)

За длъжността:

 • Нашият екип по обслужване на топлоенергетично и химично оборудване, състоящ се от 35 служители, се фокусира върху работата по туброгенератори в сътрудничество с останалите сектори от отдел Производство.

 • Като Оператор ТГ ще работите с разнообразно оборудване в динамичен екип и ще подкрупяте процеса по производство на пара и ел.енергия. Ще получите възможност да допринесете за вашето развитие и ще имате положителен ефект върху вашата кариера.

 • Вие ще носите отговорност за:

  • Обслужването на турбогенератори и спомагателни съоръжения в сектора

  • Регулиране натоварването на турбогенераторите в съответствие с консуматорите на пара и графика за производство на електро енергия;

  • Осъществяване пускането и спирането на основни и спомагателни съоръжения

  • Извършване на контролни огледи и обходи на съоръженията

  • Осигуряване на постоянен надзор над работата на контролно-измервателните уреди

  • Работата с контролните станции за управление

  • Попълването на необходимата документация, свързана с обслужването на съоръженията, съгласно установения ред

  • Спазването на стриктно технологичните инструкции и работни процедури

  • Изпълнението на разпореждания и допълнителни задачи възложени от прекия ръководител

  • Почистване на работното си място

 • Предлагаме постоянен договор на сменен режим на работа.

Изисквания за длъжността:

 • Средно образование

 • Познания за: 

  • основно устройство на помпи, арматура, тръбопроводи и енергетични машини

  • основни познания по топлотехника

  • устройство и предназначение на контролно - измервателните прибори

 • Умения за работа с техническа и оперативна информация 

Ключови поведения:

 • Добри комуникативни умения

 • Умения за работа в екип

 • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа

Заплащане и придобивки:

 • Добро и справедливо заплащане за всички: възнаграждението се посочва в определен диапазон, целящ да насърчи развитието ви на тази длъжност. Паралелно, ние предоставяме конкурентен пакет от придобивки, който включва бонус и/или други стимули.

 • Програма Solvay Cares: с включването на законоустановените, общо 16 седмици отпуск по бащинство и пакет допълнително здравно осигуряване и животозастраховане.

 • Приоритетизиране на благосъстоянието: Solvay Solidarity Fund за подпомагане на служителите при трудности, насърчаване на баланса между професионалния и личния живот, гъвкав подход към работата на непълно работно време или хибридни договорености за работа (в зависимост от вида работа), програма за подпомагане на служителите с достъп до физическа и психологическа помощ.

 • Професионално развитие: акцент върху вътрешните таланти и възможност за кариерно развитие, достъп до платформа за обучение, възможности за присъединяване към Employee Resource Groups (ERG) за споделяне на опит и менторство, безплатни езикови курсове на 24 езика.

Можете да кандидатствате за тези позиции като намерите обявите в секция Career (от лентата горе в дясно) или изпратите ваша автобиография на адрес bulgaria.careers@solvay.com.

 

 

 

Стажантска програма 2024

 През 2024 г. предлагаме платен тримесечен стаж в отдели „Човешки ресурси“, „Производствено съвършенство“ и „Логистика“ в завода на „Солвей Соди“ в гр. Девня.

 Ако сте студент 3 или 4 курс с техническа/ химическа или икономическа специалност и

·     владеете английски език на добро ниво

·     имате компютърна грамотност – MS Office и Google applications 

·     притежавате комуникативни умения и работите добре в екип

и имате желание да придобиете опит и практически умения в международна производствена компания, 

станете част от екипа на „Солвей Соди“!

На нашите стажанти предлагаме:

·     шанс да се присъединят към екипа на международна компания – световен лидер в производството на калцинирана сода и деривати

·     възможност да учат и да се докоснат до едно реално производство

·     осигурен обяд и транспорт от/до завода в гр. Девня

Начин за кандидатстване:

·     автобиография и мотивационно писмо на 
e-mail: mariyana.ganeva@solvay.commarina.markovich@solvay.com

·     за контакт – Марияна Ганева и Марина Маркович, отдел "Подбор, обучение и развитие на персонала" , тел. 0519 95317, 0519 95102

·     срок за кандидатстване – 10.05.2024 г.

Всички документи ще бъдат разгледани в съответствие със ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

---

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

---