Премини към основното съдържание
Devnya plant - night view

ДЕВНЯ ЕНЕРДЖИ

В Солвей соди сме си поставили амбициозни цели, за да подобрим устойчивостта си и да останем конкурентоспособни.

Те са в основата на нашата пътна карта за енергиен преход, включваща няколко големи проекта за:

  • Намаляване на въглеродния отпечатък с 1/3 в периода до 2026 г.
  • Постепенно спиране употребата на въглища до 2030 г. и
  • Постигане на климатична неутралност до 2050 г.


Един от най-важните ни проекти включва оползотворяване на предварително обработени битови отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани. Вместо да бъдат депонирани на общинско ниво, което се случва в България към момента, ще се използват за производство на енергия по много ефективен начин.

Document

Devnya Energy

Document

 

Инсталацията

Инсталацията, която ще построим, ще преработва алтернативно гориво от битови отпадъци чрез изгарянето им. Крайните продукти ще са пара и електроенергия, използвани за процесите на производство на калцинирана сода. Алтернативното гориво, което ще използваме, ще се състои от предварително обработени битови отпадъци. 

Това са отпадъци, третирани механично в сортиращи инсталации. При този процес всичко, което може да се използва повторно, се рециклира. А това, което не може, се превръща в алтернативно гориво или се депонира.

Завод за производство на енергия от отпадъци означава чист въздух. Използвайки бикарбонат, произвеждан в Солвей Соди, и доказаната ни технология - SOLVAir®, която вече повече от 30 години предоставя решения за пречистване на димни газове 
на стотици клиенти по света, ние ще се погрижим за пречистването на въздуха.
Технологията е надеждна и модерна. Примери за идентични инсталации в непосредствена близост или в самите населени места могат да бъдат открити в почти всеки голям град в Западна Европа - Париж, Копенхаген, Виена и Лондон - където има поне една инсталация за оползотворяване на алтернативно гориво от битови отпадъци. Съществуват около 500 примера за такива инсталации, в които се използват около 100 милиона тона алтернативни горива. 

installation-Devnya Energy
Document

Table emissions

Document
Document

Table emissions 2

Document

Новини

Обява за публикуването на инвестиционно намерение, свързано с проектиране и изграждане на „Инсталация за производство на прегрята пара, чрез оползотворяване на алтернативни горива от неопасни отпадъци и/или биомаса“ от "Солвей Соди.

Document

Обява ИП_Девня Енерджи

Document
Pokana Povelyanovo

 

Търсите информация?